Om takspån » Typer av material & läggning » Referenser » Priser »

Referenser

Artikel från E14-tidningen

Artikeln kan laddas ner här»

 

Takspånsbyte (kursverksamhet) Englundsgården uppe i Kalix.


Takspånsläggning Mörttjärns fäbod i Munksjöbyn, Medelpad.