Om takspån » Typer av material & läggning » Referenser » Priser »

Typer av material

Späntade spån
Att handspänta spån är den äldsta tekniken för spånframställning. Det bästa materialet för späntade spån var gamla torrfuror som har stort innehåll av både kärnved och kådämnen som gör virket hållbart. Eftersom inga fibrer skärs av suger den späntade ytan inte åt sig så mycket vatten och späntade spån är därför mycket motståndskraftiga mot röta och har den längsta hållbarheten, under gynnsamma förutsättningar uppemot 50-70 år.

Hyvlade spån
Hyvlade spån går det snabbare att tillverka, klenare virke kan också användas. Hyvelstålet skär snett igenom kubben och träfibrerna skärs därför av. De avskurna fiberändarna suger åt sig vatten vilket gör att hyvlade spån lättare angrips av röta. Hållbarheten för hyvlade spån blir därför sämre, ca 20-40 år, än för späntade spån.

Sågade spån
Sågade spån har den sämsta hållbarheten eftersom alla fibrer är avskurna av sågklingan. Den sågade ytan suger mycket vatten och rötskadas lätt. Den skall därför alltid ytbehandlas.

Det finns takspån i många format men det vanligaste har längden 45 cm, bredden varierar naturligtvis beroende på framställningstekniken men är normalt 10-15 cm. De flesta spån är omkring fem millimeter tjocka.

Torparns standardmaterial för takspånläggning:
  • Hyvlad gran. Beräknad livslängd ca 15-35 år
  • Hyvlad fura. Beräknad livslängd 15-25 år
  • Handspäntad spånfura. Beräknad livslängd 30 år+ (Kan levereras tjärdoppad, livslängd 35+ år)
  • Hyvlad asp. Beräknad livslängd 30-50 år.

Läggning

Råläggning: Läggning av Takspån s.k "Råläggning", dvs från samma håll efter solen vänster till höger, ca 1/2-3/4 omlott sidled 6 tums skjut. Traditions enlig läggning.
Varannanlagsläggning: Varannanlagsläggning höger, vänster inga bryggor inga tredubbla omlottläggning.